Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt łączy w sobie elementy fenomenologii, egzystencjalizmu, teorii pola i psychoanalizy Freuda. To sztuka uważnego bycia z drugim człowiekiem, gdzie kluczowym elementem jest patrzenie na Klienta całościowo – holistycznie. Na równi ważne jest w mojej pracy kim jest ten człowiek po drugiej stronie, co czuje, myśli i przeżywa, jak odczuwa swoje ciało i jakie…

Zen Coaching

Zen Coaching to głęboko wspierająca metoda pracy z drugim człowiekiem w docieraniu do jego naturalnego potencjału, czerpiąc z jego zasobów tak, by przeżywał życie z akceptacją tego co się pojawia, doświadczając wewnętrznego spokoju, własnej siły i radości życia. Wartość dodana – ZEN to uwaga na ciało, oddech, obecność, świadomość, łagodność, przepływ, spokój, dzięki którym możemy połączyć…