dla kogo

W ramach psychoterapii krótko lub długoterminowej pomagam Pacjentom w leczeniu zaburzeń i uciążliwych objawów chorobowych, jak również Klientom zmagającym się z życiowymi kłopotami, czy własną, trudną historią poprzez poszerzanie świadomości, wspomaganie ich rozwoju, eksplorowanie obszarów zachowań, emocji, sposobów myślenia i odczuć z ciała ku lepszemu rozumieniu siebie, wewnętrznej akceptacji, autentyczności i spójności. 

Jednocześnie w ramach pracy coachingowej wspieram Klientów w szukaniu ich naturalnego potencjału i możliwości zmiany. Przyglądamy się ich celom, zasobom i możliwym rozwiązaniom, skupiając się na potencjale i efektywności Klientów tak, by mogli przeżywać życie z akceptacją tego co się pojawia, doświadczając wewnętrznego spokoju, własnej siły i radości. Pracujemy również nad rozwojem kompetencji i trenujemy nowe umiejętności.

W swoim gabinecie pomagam osobom, które zmagają się z chronicznym stresem i przemęczeniem, odczuwają obniżony nastrój i depresję, stany lękowe, nadmierną złość, smutek, przytłoczenie, poczucie winy czy zwątpienie.

Pracuję również z osobami, które doświadczają straty, samotności, braku energii, poczucia pustki i niezadowolenia z siebie, braku sprawczości, które nie widzą  sensu w życiu, mają wygórowane wymagania wobec siebie i innych, mają niską samoocenę, trudności w osiąganiu swoich celów, kłopoty adaptacyjne, problemy z zakańczaniem istotnych etapów w swoim życiu oraz trudności w relacjach partnerskich.

Wspomagam osoby w kryzysach, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju czy osobowości. Wspieram Klientów w ich rozwoju osobistym, w odzyskaniu wewnętrznej równowagi i poprawie jakości ich relacji, redukcji poziomu stresu, nabyciu nowych kompetencji, osiągnięciu balansu pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym.

________________________________________________

Tworzę również bezpieczną przestrzeń do przyglądania się z psychoterapeutami ich procesom, które prowadzą z Klientami dając im wsparcie i dzieląc się z nimi wiedzą, zapałem i doświadczeniem – SUPERWIZJA INDYWIDUALNA: 250 zł – 60 min

Praca indywidualna

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży cierpiących z powodu kryzysów emocjonalnych, objawów psychosomatycznych, czy nerwicowych, stanów depresyjnych, trudności w relacji z partnerem lub innymi członkami rodziny. Przeznaczona jest również dla osób pragnących rozwijać się i odkrywać swój potencjał oraz kształtować swoją osobowość.

Celem pracy jest przezwyciężenie przeszkód jakie Klienci napotykają w swoim życiu, odzyskanie poczucia wpływu i sprawstwa, poczucia ulgi oraz zdrowe i szczęśliwe życie. Doświadczenie pracy z Klientami potwierdza tkwiący w człowieku ogromny potencjał do przetrwania nawet najtrudniejszych momentów w życiu i twórczego przystosowania się w obliczu przeciwności losu.

Sesje odbywają się raz w tygodniu w gabinecie lub online i trwają 50 minut. W zależności od potrzeb i sytuacji proponuję psychoterapię krótko lub długoterminową, a w sytuacjach kryzysowych – interwencję kryzysową. Wspieram również pacjentów onkologicznych i osoby o różnej orientacji seksualnej.

Cena: 210 zł.

Praca z parami

Psychoterapia par adresowana jest do osób w związku małżeńskim lub partnerskim doświadczających sytuacji konfliktowych, kryzysowych, zdrady, odczuwających frustracje, trudności w życiu seksualnym, niezrozumienie potrzeb i wyborów partnera. Praca z parą może być pierwszym krokiem przywrócenia harmonii w relacji, w sytuacji braku satysfakcji z bycia razem, braku dobrej komunikacji oraz poczucia sprawczości i wzajemnego zrozumienia.

Celem pracy jest rozwiązywanie konfliktów, nabywanie umiejętności radzenia sobie z problemami i nieporozumieniami na bieżąco oraz niedoprowadzanie do kryzysów w przyszłości. Para uczy się dobrej komunikacji, wzajemnego szacunku, rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji, oczekiwań i potrzeb, a także rozumienia oczekiwań i potrzeb partnera bo ’wszystko czego potrzebujemy to miłość i zrozumienie’ /Bleeker/.

Sesje odbywają się co dwa tygodnie w gabinecie, a jeśli jest taka potrzeba – również online i trwają 75 minut. Wspieram również pary mające dzieci z innych związków (rodziny patchworkowe) oraz homoseksualne.

Cena: 320 zł.

Praca z rodzinami

Psychoterapia rodzin jest wspólną pracą psychoterapeuty i członków rodziny. Ma za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu problemów i konfliktów, z którymi boryka się rodzina, a także w rozpoznaniu ich przyczyn. Problemy wychowawcze, szkolne, problemy z komunikacją, brak zrozumienia, trudności w relacjach lub objawy psychosomatyczne konkretnej osoby mogą sygnalizować, że potrzebna jest pomoc.

Celem pracy jest ustabilizowanie sytuacji w rodzinie, znalezienie równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków, wsparcie w zrozumieniu skąd wzięły się problemy i jak można dokonać zmiany w funkcjonowaniu rodziny, poprzez wzmacnianie wewnętrznych sił rozwojowych, pełnionych ról oraz nakierowanie wszystkich członków rodziny w stronę bliskich i satysfakcjonujących relacji, budowanie czytelnych granic, konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, czy też radzenie sobie z wpływem rodzinnych mitów i przekonań.

Sesje odbywają się co dwa tygodnie w gabinecie, w wyjątkowych sytuacjach online i trwają 90 minut. Wspieram również rodziny patchworkowe.

Cena: 390 zł.