jak pracuję

Pracuję w gabinecie lub online z osobami dorosłymi i młodzieżą,  parami i rodzinami w psychoterapeutycznym podejściu Gestalt. Swoją pracę z Klientami wspieram technikami psychodramy, pracą ze snami, wizualizacją i bajką terapeutyczną oraz pracą z paniką, traumą i PTSD metodą EMDR. Dzięki licznym eksperymentom (doświadczeniom) na sesjach Klienci uświadamiają sobie własne potrzeby,  emocje i mechanizmy ich powstawania i uczą się lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dodatkowo pracuję z Klientami wspierającą metodą Zen Coachingu, która oprócz skutecznych narzędzi coachingowych zawiera bezwysiłkowe podejście Zen.

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Psychoterapia Gestalt i Zen Coaching mają wiele wspólnego, pozwalają na prawdziwe, leczące  spotkanie z Drugim Człowiekiem! 

Psychoterapia Gestalt to sztuka uważnego bycia z drugim człowiekiem, gdzie kluczowym elementem jest patrzenie całościowe – holistyczne. Na równi ważne jest kim jest ten człowiek po drugiej stronie, co czuje, co myśli, co przeżywa, jak odczuwa swoje ciało, jakie ma potrzeby i jaka historia za nim stoi. Gestalt to nie tylko wiodący rodzaj psychoterapii w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, ale to również filozofia życia, bycia uważnym na to co się dzieje 'tu i teraz’, na własne ciało, pojawiające się myśli, fantazje i emocje, na drugiego człowieka poprzez otwartość, zaciekawienie, akceptację i rozumienie…

Czytaj dalej…

Zen Coaching to głęboko wspierająca metoda pracy z drugim człowiekiem w docieraniu do jego naturalnego potencjału, czerpiąc z jego zasobów tak, by przeżywał życie z akceptacją tego co się pojawia, doświadczając wewnętrznego spokoju, własnej siły i radości życia. To metoda zapraszająca do pełnego doświadczenia tego, co przeżywamy w danej chwili, przyjrzenia się emocjom bez ich oceniania i zaakceptowania ich takimi jakie są. Wartość dodana – ZEN to uwaga na ciało, oddech, obecność, świadomość, łagodność, przepływ, spokój, dzięki którym możemy połączyć się z naszą esencją życia…

Czytaj dalej…