Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt łączy w sobie elementy fenomenologii, egzystencjalizmu, teorii pola i psychoanalizy Freuda. To sztuka uważnego bycia z drugim człowiekiem, gdzie kluczowym elementem jest patrzenie na Klienta całościowo – holistycznie. Na równi ważne jest w mojej pracy kim jest ten człowiek po drugiej stronie, co czuje, myśli i przeżywa, jak odczuwa swoje ciało i jakie ma potrzeby oraz jaka historia za nim stoi.

Budując w gabinecie relację opartą na zaufaniu, zainteresowaniu oraz szczerości i akceptacji, z dużym szacunkiem i uznaniem dla Klienta, jego odwagi, mądrości i intuicji uważnie przyglądam się temu co jest w ‚tu i teraz’, z jakim problemem Klient do mnie przychodzi, jakie ma trudności a co pojawia się w tle danej opowieści. Właśnie ta chwila ‚tu i teraz’ jest wszystkim, co w życiu mamy, reszta to nasze fantazje. Skupienie się na tym co jest teraz obecne pomaga uwolnić się od myślenia o przeszłości, w której już nic nie da się zmienić oraz od ciągłego patrzenia w przyszłość, która jest dużą niewiadomą. Również doświadczenie siebie w gabinecie, a poźniej w życiu takim, jakim się rzeczywiście jest, autentycznym, pozwala uniknąć ciągłego starania i zabiegania o bycie tylko jakąś wersją siebie. Zaakceptowanie prawdy o sobie, pozwolenie na doświadczanie w pełni wszystkich własnych uczuć, jak smutek, złość, strach czy radość sprawi, że nie będziemy musieli wciąż udawać w naszym życiu kogoś innego, kim nie jesteśmy.

Bywa również w życiu, że ciężar związany z wolnością wyboru i odpowiedzialnością jest zbyt przytłaczający. Niedomknięte i niedokończone sprawy z przeszłości nie pozwalają skutecznie działać. Pewne rzeczy mogły wydarzyć się w naszym dzieciństwie zbyt wcześnie, innych zabrakło. Niektóre zdarzenia w ogóle nie powinny były mieć miejsca. Były niezgodne z naszymi potrzebami i oczekiwaniami, a niektóre frustracje i tęsknoty stały się nie do zniesienia. Psychoterapia Gestalt ,nie oferuje lekarstwa na wszystkie problemy, których ofiarami padają ludzie. Ale może pomóc człowiekowi nauczyć się lepiej żyć w tym upadłym świecie’ /From i Miller/.

Gestalt jest podejściem oferującym ludziom nadzieję i pocieszenie. Terapia ma za zadanie wspierać wyrażanie autentycznych emocji, zachęca Klienta by nie zaprzeczał swoim doświadczeniom, nie oskarżał się za to, co się wydarzyło, nie brał na siebie zbyt wielkiej odpowiedzialności czy przerzucał ją na innych lecz raczej akceptował swoje myśli, uczucia, czy działania z wszystkimi jego ograniczeniami. To praca nad umiejętnością akceptacji, która pomaga Klientowi przyjąć zmiany, radzić sobie z ich konsekwencjami, odbudować swoje życie zachowując szacunek do samego siebie, w okolicznościach, z jakimi przyszło mu się zmierzyć. 

Psychoterapia Gestalt to również poszukiwanie narzędzi, czy eksperymentów, które  przynoszą ulgę i dają nadzieję,  pomagają towarzyszyć Pacjentom w trudnej drodze zmagań z cierpieniem i przeciwnościami losu. Korzystając z bogatego wachlarza doświadczeń i eksperymentów, wspierając się dialogiem egzystencjalnym, psychodramą, pracą z oddechem z uważnością na doznania z ciała Klientów pomagam im poszerzyć świadomość, zobaczyć jak funkcjonują w świecie, jak twórczo się przystosowują do otoczenia,  jakie mechanizmy obronne stosują. Dzięki tej pracy Klienci uświadamiają siebie swoje potrzeby, pragnienia, uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznają własne emocje i mechanizmy ich powstawania. 

Wyzwolenie od wszelkich powinności jak ‚muszę’, ‚powinienem’, ‚trzeba’, ‚wypada’ pozwala im wziąć pełną odpowiedzialność za własne myśli, czyny i uczucia, a to istotny krok do stawania się sobą.

Gestalt to nie tylko wiodący rodzaj psychoterapii w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, ale to również filozofia życia, bycia uważnym na to co dzieje się tu i teraz, na własne ciało, pojawiające się myśli, fantazje i emocje, na drugiego człowieka poprzez otwartość, zaciekawienie, akceptację i rozumienie.